Zastupování před úřady

Typické situace

  • Podání vysvětlení

Policie Vás vyzvala k podání vysvětlení

Obvykle jde o to, aby provozovatel vozidla sdělil, kdo jeho vozidlo v době zaznamenání dopravního přestupku řídil. Již způsob podání vysvětlení může ovlivnit budoucí vývoj situace. Poradíme Vám.

  • Ústní jednání na policii

Jde o výslech řidiče, podezřelého z dopravního přestupku. To, jak řidič vypoví, vede spolu s ostatními skutečnostmi buď k blokové pokutě (v rámci kompetence policie), k předání věci správnímu orgánu, ke sdělení obvinění ze spáchání trestného činu anebo k zastavení řízení a odložení případu. Rozhodně se vyplatí poradit se před výslechem s námi.

  • Ústní jednání před správním orgánem

Jednání s řidičem, podezřelým z dopravního přestupku nebo jednání s účastníky dopravní nehody. V rámci ústního jednání je možné předkládat důkazy či podávat různé návrhy, například na přibrání soudního znalce. Výsledek ústního jednání je velmi významný pro další vývoj případu. Na jednání před správním orgánem se můžete nechat zastupovat a nemusíte se pak k němu osobně dostavit.

  • Výslech na policii

Jedná se o výslech řidiče, obviněného z trestného činu. Zde je velmi žádoucí mít s sebou obhájce. Zajistíme Vám obhájce – specialistu na dopravní delikty a budeme mu po celou dobu trvání případu poskytovat odbornou podporu.

  • Soudní jednání

Pro soudní jednání Vám zajistíme obhájce – specialistu na dopravní delikty a budeme mu po celou dobu trvání případu poskytovat odbornou podporu.

  • Jednání s pojišťovnou

Pokud jste byli účastníkem dopravní nehody a správním orgánem či soudem byl viníkem shledán někdo jiný, musíte se pak ještě u pojišťovny domoci náhrady škody, a to v celé výši vzniklé škody. Chování pojišťoven ovšem nebývá vždy vstřícné a zcela běžně pojišťovny poskytují pojistné plnění ve výrazně nižších částkách, než je skutečná škoda. I komunikaci s pojišťovnou a vymožení náhrady celé škody můžeme zařídit za Vás.