FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi

Mám zaplatit pokutu policistovi na místě?

Pokud jste si přestupku vědom a pokuta vám připadá přiměřená, v rámci fair-play zaplaťte. Pokud si ale přestupku nejste vědom nebo se domníváte, že Vaše jednání nebylo v rozporu se zákonem, odmítněte přestupek uznat, neplaťte pokutu ani nepřebírejte poukázku. Policista (či strážník obecní policie) pak vyplní Oznámení o přestupku, na jeho 2. stranu se můžete (ale nemusíte) vyjádřit a věc pak bude projednávat správní orgán, před kterým se již můžete nechat zastupovat nebo se alespoň předem na jednání připravit, například konzultací s odborníkem. V každém případě je třeba si uvědomit, že zaplacením pokuty nebo převzetím poštovní poukázky řidič uznává svoji vinu a vzdává se práva odvolání.

Co když zaplatím policistovi pokutu a pak doma zjistím, že moje jednání nebylo přestupkem?

V takovém případě už nemá smysl dělat nic. Jak bylo řečeno, zaplacením pokuty nebo převzetím poštovní poukázky řidič uznává svoji vinu a vzdává se prává odvolání.

Kdy je přestupek promlčen?

Mezi řidiči koluje mýtus, že po roce je přestupek promlčen. Není to tak úplně pravda, po jednom roce od spáchání přestupku již není možné řidiče potrestat. A to není totéž, v řízení se totiž může pokračovat a řidiči mohou být přiděleny body v libovolné době od spáchání přestupku.

Musí mne policista informovat o počtu bodů, které za přestupek dostanu?

Ne, takovou povinnost policista nemá. Body se přidělují ze zákona, není zde možnost správního uvážení (nějaké od –do) a příděl bodů je do značné míry automatickým procesem.

Byla mi doručena výzva k podání vysvětlení, co mám dělat?

Pravděpodobně jste vyzván jako provozovatel vozidla, abyste policii sdělil údaje o řidiči, jenž Vaše vozidlo v inkriminovanou dobu řídil. Doporučuji předem se poradit s odborníkem.

Bylo mi sděleno obvinění ze spáchání trestného činu, co mám dělat?

Rozhodně potřebujete obhájce, který Vás bude po dobu přípravného a případně i soudního řízení obhajovat. Většina obhájců ale není úzce specializována na problematiku provozu na pozemních komunikacích a proto je velmi žádoucí, aby měl Váš obhájce k dispozici pro odborné konzultace i pro návrh strategie obhajoby takového odborníka.

Našel jsem za stěračem výzvu pro nepřítomného pachatele, co mám dělat?

Pokud jste na místo, kde jste výzvu našel, zaparkoval vy a jste si přestupku vědom, dostavte se na označenou služebnu a snažte se přestupek vyřešit tam pokornou cestou. Pokud na výzvu reagovat nebudete, žádné nebezpečí nehrozí. Provozovatel vozidla obdrží časem výzvu, aby sdělil údaje o řidiči, který vozidlo na inkriminované místo zaparkoval.

Jsem předvolán k projednání několika přestupků najednou. Jaká pokuta a kolik bodů mi hrozí?

V případě prokázání spáchání přestupků vám bude uložena pokuta za nejvážnějšího z přestupků. S body to bude obdobně.

Mohu na policii uvést, že moje vozidlo řídila osoba blízká?

Můžete odepřít podat vysvětlení, pokud byste tím sobě nebo osobě blízké způsobil nebezpečí postihu za přestupek. V okamžiku, kdy uvedete, že vaše vozidlo řídila osoba blízká, již vysvětlení podáváte. Čili věc není tak jednoduchá. Doporučuji konzultaci s odborníkem.

Musím se dostavit na ústní jednání před správním orgánem, pokud se nechám zastupovat Vámi coby zmocněncem?

Nemusíte.

Mohu mít body, aniž bych o tom věděl?

Nikoliv, snad jedině nějakým nedopatřením. Body se přidělují na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku, které bez vaší účasti nebo alespoň bez vašeho vědomí nemůže být vydáno. Každopádně představa, že někoho změří radar a na jeho konto automaticky naskočí body, je nesmyslná.